สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสทธ.ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562

28 พฤษภาคม 2562

สสทธ.ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ในวันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จากเดิม ห้องประชุม ชั้น 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณืออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.)

Bookmark and Share
 
Online:  6
Visits:  628,556
Today:  200
PageView/Month:  20,866