สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

รพ.ศรีสังวาลดูงานกับ สธ สตูล

10 มิถุนายน 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม(สสธท.) นายสาทิตย์ คงสอน เลขานุการสมาคม นายพรเทพ ล้อมพรม กรรมการและเหรัญญิก (กสธท.) และดร.จิดาภา โรจนวิจิตร ผู้จัดการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสธท/กสธท. ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด และ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสธท.และ กสธท. นำโดย นายวรายุส วรรณวิไล ประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล นายณยศ ชินวงศ์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.- 15.00 น. ณ ห้องประชุม สสธท. ชั้น 3 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยและได้มอบรายงานกิจการ พร้อมคู่มือ ปฎิบัติงานแก่ศูนย์ประสานงานฯ และนำเยี่ยมชม สำนักงาน สสธท. แห่งใหม่

Bookmark and Share
 
Online:  4
Visits:  628,554
Today:  198
PageView/Month:  20,864