สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท.ต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

27 มิถุนายน 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย นายสาทิตย์ คงสอน เลขานุการสมาคม และดร.จิดาภา  โรจนวิจิตร ผู้จัดการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสธท/กสธท. ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสธท.และ กสธท. นำโดย นางสาวจินตนา ชูเกียรติศิริ ประธานกรรมการ นางเรณู รัตนสุวรรณ รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.- 15.00 น. ณ ห้องประชุม สสธท. ชั้น 3 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยและได้มอบรายงานกิจการ พร้อมคู่มือ ปฎิบัติงานแก่ศูนย์ประสานงานฯ และนำเยี่ยมชม สำนักงาน สสธท. แห่งใหม่

Bookmark and Share
 
Online:  6
Visits:  628,544
Today:  188
PageView/Month:  20,854