สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

มกราคม 2563

รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน มกราคม 2563

รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2563 

รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2563

รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2563

รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2563

 


กุมภาพันธ์ 2563

รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน มกราคม 2563

รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2563 

รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2563

รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2563

รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2563


มีนาคม 2563

รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มีนาคม 2563

รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน มีนาคม 2563

รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2563

รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2563

รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2563

รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2563


เมษายน 2563

รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน เมษายน 2563

รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน เมษายน 2563

รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2563

รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2563

รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2563

รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2563พฤษภาคม 2563

รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2563


มิถุนายน 2563

รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน มิถุนายน 2563

     รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน 2563

 

 


กรกฎาคม 2563

 

รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฎาคม 2563

 

 


สิงหาคม 2563

รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายงานการพ้นสภาพและขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมาคมประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน สิงหาคม  2563 

รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน สิงหาคม 2563

 

 


กันยายน 2563

รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กันยายน 2563

รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน กันยายน 2563

รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กันยายน 2563

รายงานการพ้นสภาพและขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กันยายน 2563

รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กันยายน  2563 

รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กันยายน 2563

 

 


 

ตุลาคม 2563

รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน ตุลาคม  2563 

รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน ตุลาคม 2563

 

 


 

พฤศจิกายน 2563

รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

รายงานการพ้นสภาพและขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน  พฤศจิกายน 2563

รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของสมาชิก สสธท.ติดลบกรณีลาออกและพ้นสภาพ ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2563

 


 

ธันวาคม 2563

รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน ตุลาคม  2563

รายงานการพ้นสภาพและขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมาคมประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน  ธันวาคม 2563

 

 
Online:  8
Visits:  2,477,377
Today:  938
PageView/Month:  118,356