สสธท. และ กสธท. เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำเดือนธันวาคม 2566

เมื่อเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน ไม่ต่ำกว่า 4,000,000 บาท

คุ้มครองจนกว่าจะเสียชีวิต

สสธท. และ กสธท. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567
ในวันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และ กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 

<คลิกเพื่อรับชม>

✨วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.มะณู บุญศรีมะณีชัย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และ ฝ่ายจัดการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

<คลิกเพื่อรับชม>

บรรยายพิเศษในงานประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลตรัง จำกัด
วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

<คลิกเพื่อรับชม>

บรรยายพิเศษในงาน
                    ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำกัด
วันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

<คลิกเพื่อรับชม>

บรรยายพิเศษในงาน
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด
วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566

<คลิกเพื่อรับชม>

มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว
ให้ทายาทของสมาชิกผู้เสียชีวิต

<คลิกเพื่อรับชม>

บรรยายพิเศษในงาน
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด
วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2566

<คลิกเพื่อรับชม>

บรรยายพิเศษในงาน
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขฉะเชิงเทรา จำกัด 
วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2566

<คลิกเพื่อรับชม>

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2566 
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

<คลิกเพื่อรับชม>

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2566
ณ วัดพิศาลรัญญาวาสจังหวัดหนองบัวลำภู 
วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

<คลิกเพื่อรับชม>

นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล อุปนายก ศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชลบุรี จำกัด

นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ อุปนายก
เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม
เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขระยอง จำกัด