สสธท. และ กสธท. เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำเดือนกันยายน 2566

เมื่อเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน ไม่ต่ำกว่า 4,000,000 บาท

คุ้มครองจนกว่าจะเสียชีวิต

This is a headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน
จากสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
ของกระทรวงสาธารณสุข (ฌกส.)

ประชุมใหญ่วิสามัญ
ของสามาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย(สส.สท.)

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว
ให้ทายาทของสมาชิกผู้เสียชีวิต

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Section with image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod .

Our blog

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.