สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

                                 เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ สสธท.                                                               
                    ใบรับรองแพทย์ "ฉบับใหม่" เริ่มใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2566   
   1. แบบฟอร์มใบสมัคร   
1.1 วาระปกติ  
  1.1.1 ใบสมัครสมาชประเภท สามัญ
 
  1.1.2 บสมัครสมาชประเภท สมทบ  
  1.1.3 บสมัครสมาชประเภท สมทบ (กรรมการ เจ้าหน้าที่ 8 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ)
 
   
  1.2 วาระพิเศษ  
  1.2.1 ใบสมัครสมาชประเภท สามัญ  
  1.2.2 ใบบสมัครสมาชประเภท สมทบ  
  1.2.3 บสมัครสมาชประเภท สมทบ (กรรมการ เจ้าหน้าที่ 8 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ)  
     
  2. แบบฟอร์มแก้ไข - เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
 
  2.1 เปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล และ ที่อยู
 
  2.2 เปลี่ยนแปลง /เพิ่ม /ลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์
 
     
  3. แบบฟอร์มขอโอนย้ายสังกัด  
  3.1 ขอโอนย้ายสมาชิก  
     
  4. แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สสธท.  
  4.1 ขอลาออก  
     
  5. แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว  
  5.1 ครอบครัว   
  5.2 ใบนำส่งหลักฐานสมาชิกเสียชีวิต และตัวอย่าง  
  5.3 หนังสือยินยอมและมอบอำนาจ  
  5.4 หลักฐานการจ่ายเงิน และตัวอย่าง  
     
  6. แบบฟอร์มอื่นๆ  
  6.1 ใบ Pay-In ธนาคาร /Counterservice (ใช้ในการชำระเงินต่ออายุประจำปี)
 
 

6.2 ใบตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน สสธท.

 
  6.3 ใบแสดงความจำนงบริจาคเงินโดยสมัครใจ  
 

 
Online:  3
Visits:  2,598,805
Today:  1,715
PageView/Month:  2,000