สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

สสธท.แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (ที่คาดว่าจะมีสมาชิกเสียชีวิต)และเงินบำรุงรายปี ประจำปี 2567

20 กันยายน 2566

สสธท. แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (ที่คาดว่าจะมีสมาชิกเสียชีวิต) และเงินบำรุงรายปี รวมถึง เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ไม่เพียงพอ สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครสมาชิก วาระพิเศษ เดือนกันยายน 2566 รับอายุเกิน 54 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี กลุ่มวิชาชีพอื่น

5 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัครสมาชิก วาระพิเศษ เดือนกันยายน 2566 รับอายุเกิน 54 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี กลุ่มวิชาชีพอื่น

ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 12/2566 เดือนกันยายน 2566 รับอายุไม่เกิน 54 ปี กลุ่มวิชาชีพอื่น

5 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 12/2566 เดือนกันยายน 2566 รับอายุไม่เกิน 54 ปี กลุ่มวิชาชีพอื่น

ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท. วาระพิเศษ เดือนกันยายน 2566 รับอายุเกิน 54 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี

5 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบ 12/2556 ประจำเดือนกันยายน 2566 รับอายุเกิน 54 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี

ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบที่ 12/2566 เดือนกันยายน 2566 รับอายุไม่เกิน 54 ปี

5 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัคร สสธท. รอบที่ 12/2566 เดือนกันยายน 2566 รับอายุไม่เกิน 54 ปี 
 
Online:  9
Visits:  2,477,173
Today:  734
PageView/Month:  118,148