เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด

Seize the day.Make your lives extraordinaryทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตคุณจะไม่ธรรมดาสสธท./กสธท. ได้คิดและทำสวัสดิการที่ดี และมีคุณค่าชีวิตที่ดีที่สุด คูณ 2 ให้แก่ชาววิชาชีพสาธารณสุขไทยทั่วประเทศ ในนามฝ่ายจัดการขอขอบพระคุณศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด ที่ร่วมเป็นสะพานบุญมอบสวัสดิการให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ และได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และประทับใจอย่างเป็นที่สุดคะ