เยี่ยมศูนย์ประสานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระนอง จำกัด

Don’t wait for the perfect momentTake the moment and make it perfect.อย่ามัวแต่เฝ้ารอช่วงเวลาดีๆ ในชีวิตแต่จงสร้างช่วงเวลาดีๆให้เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยตัวคุณเองสสธท./ กสธท. เชิญชวนสร้างสะพานบุญให้แด่สมาชิกวิชาชีพชาวสาธารณสุข ในนามของฝ่ายจัดการขอขอบพระคุณนายประดิษฐ ฤาเดช กรรมการ สสธท. ประจำศูนย์ประสานงาน และศูนย์ประสานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระนอง จำกัด ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้สมาคมก้าวเดินและอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป ทั้งนี้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และประทับใจมากค่ะ