ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด

สสธท. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด รายนายจักพงษ์ ศรีอรรถจันทร์ ในนาม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานสาธารณสุขเลย จำกัด มา ณ ที่นี้