ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด

สสธท. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด รายนายสมบูรณ์ เจือจารย์ ในนาม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานสาธารณสุขพิจิตร จำกัด มา ณ ที่นี้