ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

สสธท. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด รายนายจำเนียร สะอาดเอี่ยม ในนาม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานอนามัยสุรินทร์ จำกัด มา ณ ที่นี้