สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,010,667.06 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคมอนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตรายนายวินัย แก้วพรหม สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด โดย นายแพทย์พิทักพงษ์ จันทร์แดง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,010,667.06 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสตางค์)

ในนาม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด มา ณ ที่นี้