ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท.

ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท.ปี2555-ปัจจุบัน

ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท.ปี2566

รอบที่ 2-2พ-2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
 

– รอบที่ 10-10พ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566  Download

– รอบที่ 9-9พ ประจำเดือนมิถุนายน 2566  Download

– รอบที่ 8-8พ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  Download

– รอบที่ 7-7พ ประจำเดือนเมษายน 2566 (วิชาชีพอื่น)  Download


 
ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท.ปี2565  Download
ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท.ปี2564  Download
ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท.ปี2563  Download
ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท.ปี2562  Download
ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท.ปี2561  Download
ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท.ปี2560  Download
ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท.ปี2559  Download
ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท.ปี2558  Download
ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท.ปี2557  Download
ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท.ปี2556  Download
ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท.ปี2555  Download