พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2566 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส จังหวัดหนองบัวลำภู

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2566 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส จังหวัดหนองบัวลำภู

วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2566