สสธท. และ กสธท. เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำเดือนเมษายน 2567 ตั้งแต่วันที่ 1-25 เมษายน 2567 ไม่รับสมทบบิดา/มารดา

 

สสธท. และ กสธท. เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำเดือนเมษายน 2567
ตั้งแต่วันที่ 1-25 มีนาคม 2567 ไม่รับสมทบบิดา/มารดา

 

📌สสธท. ล้านที่ 1 (วาระปกติ)รับอายุ 20 – 54 ปี
📌สสธท. ล้านที่ 1 (วาระพิเศษ) รับอายุเกิน 54 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี

(Download  PDF)