นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ อุปนายก เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

 

นำโดย นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ อุปนายก คนที่ 2 เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด โดยมี นายกมนต์ อินทรวิชัย ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ