นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล อุปนายก ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชลบุรี จำกัด

 

นำโดย นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล อุปนายก คนที่ 1 ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชลบุรี จำกัด โดยมี นายพิชัย ชีวะสุทโธ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ