✨สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 9 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ ร่วมทำบุญครบรอบวันก่อตั้ง✨💎 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ สสธท. เข้าร่วมพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 13 ปี✨

✨สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 9 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ                  ร่วมทำบุญครบรอบวันก่อตั้ง✨
💎 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 13 ปี วันก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 กลุ่มวิชาชีพ พร้อมทั้ง ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต โดยมีนายกสมาคม คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ทั้ง 9 สมาคม  7 กลุ่มวิชาชีพ เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 200 คน ณ อาคารสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
💎โดยในส่วนของ สสธท. มีสมาชิกเสียชีวิต 8,335 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567) อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,707,149,968.40 บาท
💎 นับว่าเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งแรกที่มอบเงินให้ทายาทได้มากที่สุดในประเทศไทย
💎 เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไปก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4″💎