ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด

💎 “สสธท. และ กสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” 💎
💎ในวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สสธท. และ กสธท. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด นำโดย นายสมชาย เพชรอำไพ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และ ฝ่ายจัดการ จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมอาคารเพชรสะพานบุญ ณ ห้องประชุมเพชราภา ชั้น 3 อาคารเพชรสะพานบุญ จังหวัดนนทบุรี
💎ในโอกาสนี้ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน รวมทั้ง ได้กล่าวถึงการบริหารงานของ สสธท. และ กสธท. ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ คำนึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแล้วเป็นที่ตั้ง
อีกทั้ง ยังได้หยิบยกโอวาทธรรมของพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี “ไม่มีวันนี้ 2 ครั้ง” มาเป็นข้อคิดเตือนใจในการสร้างคุณความดี และทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีหรือไม่
นอกจากนี้ ยังได้แจ้งให้ศูนย์ประสานงานได้ไปต่อยอดสะพานบุญด้วยการเชิญชวนสมาชิกของสหกรณ์ฯ ที่มีคุณสมบัติให้มาสมัครเป็นสมาชิก สสธท. ล้านที่ 1 กสธท. ล้านที่ 2 ล้านที่ 3 และล้านที่ 4 โดยหากเสียชีวิต                                                              ทายาทจะได้รับเงินไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท
นับได้ว่าเป็นการสร้างสวัสดิการและความมั่นคงให้กับครอบครัวผู้อยู่ข้างหลังยามเมื่อเราจากไป ลูกหลานจะได้มีกำลังทรัพย์ในการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกผู้วายชนม์ 💎

💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4″💎