สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี

💎 “สสธท. และ กสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” 💎
💎ในวันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2567 สสธท. และ กสธท. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี จำกัด นำโดย นายธีรพจน์ บัวสุวรรณ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และ ฝ่ายจัดการ จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมอาคารเพชรสะพานบุญ ณ ห้องประชุมเพชรมณีชัย ชั้น 1 อาคารเพชรสะพานบุญ จังหวัดนนทบุรี
💎ในโอกาสนี้ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน รวมทั้ง ได้กล่าวถึงการบริหารงานของ สสธท. และ กสธท. ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ คำนึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแล้วเป็นที่ตั้ง
อีกทั้ง สสธท. และ กสธท. ยังได้ให้ความสำคัญกับสมาชิกที่นับถือทุกศาสนา โดยในวันจัดงานพิธีเปิดอาคารเพชรสะพานบุญ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 สสธท. ได้จัดให้มีพิธีกรรมทางศาสนาประกอบด้วย ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม โดยใช้ห้องรับรอง ชั้น 3 เป็นห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ดังนั้น ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาอะไร ทุกศาสนาสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับชีวิตของเราได้ จึงขอให้ศูนย์ประสานงานได้ไปต่อยอดสะพานบุญด้วยการเชิญชวนสมาชิกของสหกรณ์ฯ ที่มีคุณสมบัติให้มาสมัครเป็นสมาชิก สสธท. ล้านที่ 1 กสธท. ล้านที่ 2 ล้านที่ 3 และล้านที่ 4 โดยหากเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าแห่งชีวิตเพื่อคนที่คุณรัก ดั่งโอวาทธรรมของพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี “ไม่มีวันนี้ 2 ครั้ง” มาเป็นข้อคิดเตือนใจในการสร้างคุณความดี และทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีหรือไม่
นับได้ว่าเป็นการสร้างสวัสดิการและความมั่นคงให้กับครอบครัวผู้อยู่ข้างหลังยามเมื่อเราจากไป ลูกหลานจะได้มีกำลังทรัพย์ในการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกผู้วายชนม์ 💎
✨✨✨✨✨✨
💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4″💎