💦สสธท. สืบสานประเพณีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย “วันสงกรานต์ ปี 2567″💦

💎ในวันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2567 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม คณะกรรมการอำนวยการ และฝ่ายจัดการ สสธท. ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ โดยได้อัญเชิญพระแก้วมรกต หลวงพ่อพระใส มาประดิษฐาน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเพชรสะพานบุญ เพื่อให้คณะกรรมการ และ ฝ่ายจัดการ ได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างความสุขจรรโลงให้จิตใจเบิกบาน และ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
💎จากนั้น ฝ่ายจัดการ นำโดย ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร ผู้จัดการ ได้นำเจ้าหน้าที่เข้ารดน้ำขอพรจากคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำรงชีวิตต่อไป