✨ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)💎 “เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” 💎💎ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2567 นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท./ประธานกรรมการ กสธท. ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมีคุณค่าและมีมูลค่า”

✨ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
💎 “เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” 💎
💎ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2567 นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท./ประธานกรรมการ กสธท. ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมีคุณค่าและมีมูลค่า”ในงานโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร “การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ และการบริหารการลงทุนกับความท้าทายในอนาคต” และให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีคุณสมบัติสมัครเป็นสมาชิก สสธท. ล้านที่ 1 กสธท. ล้านที่ 2 กสธท. ล้านที่ 3 และ กสธท. ล้านที่ 4 เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสะพานบุญด้วยกัน
💎 โดยมี นายวีระพงษ์ ทองผา ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํากัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 300 คน ณ ห้องประชุม มงกุฎเพชรแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
✨✨✨✨✨✨
💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4″💎