✨วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.มะณู บุญศรีมะณีชัย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และ ฝ่ายจัดการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ.

✨วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.มะณู บุญศรีมะณีชัย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และ ฝ่ายจัดการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
💎 โดยมี หม่อมราชวงศ์ดัจฉราพิมล รัชนี เป็นประธานในพิธี และมี รศ.(พิเศษ)พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ชสอ. ได้ให้การดูแลและตอนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน