✨ “สสธท. และ กสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” ✨💎ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567 สสธท. และ กสธท. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จำกัด

✨ “สสธท. และ กสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” ✨
💎ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567 สสธท. และ กสธท. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จำกัด นำโดย นางพเยาว์ บัวรุ่ง ที่ปรึกษา นายณัฏฐกร ประสาทศรี ผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ และผู้แทนจากหน่วยงานทั่วประเทศ จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสำนักงาน สสธท. ณ ห้องประชุมเพชราวรรณ ชั้น 5 อาคารเพชรสะพานบุญ จังหวัดนนทบุรี
💎 ในโอกาสนี้ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. ได้นำเสนอความเป็นมา ผลการดำเนินงาน และการบริหารงานของ สสธท. / กสธท. ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ คำนึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแล้วเป็นที่ตั้ง
💎 อีกทั้งยังได้แจ้งให้ศูนย์ประสานงานไปต่อยอดสะพานบุญด้วยการเชิญชวนสมาชิกของสหกรณ์ฯ ที่มีคุณสมบัติให้มาสมัครเป็นสมาชิก สสธท. ล้านที่ 1 กสธท. ล้านที่ 2 ล้านที่ 3 และล้านที่ 4 โดยหากเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท
💎 นับได้ว่าเป็นการสร้างสวัสดิการและความมั่นคงให้กับผู้อยู่ข้างหลัง ลูกหลานก็จะได้มีทุนทรัพย์ในการดำรงชีวิตและทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ยามเมื่อเราจากไป
✨✨✨✨✨✨
💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4″💎