✨ “สสธท. และ กสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” ✨💎ในวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2567 สสธท. และ กสธท. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด นำโดย นายศตวรรษ คงโนนกอก รองประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิก และ ฝ่ายจัดการ จำนวน 18 คน เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสำนักงาน สสธท.

✨ “สสธท. และ กสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” ✨
💎ในวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2567 สสธท. และ กสธท. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด นำโดย นายศตวรรษ คงโนนกอก รองประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิก และ ฝ่ายจัดการ จำนวน 18 คน เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสำนักงาน สสธท. ณ ห้องประชุมเพชราภา ชั้น 3 อาคารเพชรสะพานบุญ จังหวัดนนทบุรี
💎 ในโอกาสนี้ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. ได้นำเสนอความเป็นมา ผลการดำเนินงาน และการบริหารงานของ สสธท. / กสธท. ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ คำนึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแล้วเป็นที่ตั้ง
💎นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจ้งเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิก สสธท. และได้แนะนำให้สหกรณ์ฯ จัดทำโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการจัดสวัสดิการฌาปนกิจ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.75 – 1% เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและช่วยเหลือสมาชิกให้มีแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนำมาชำระเงินฌาปนกิจในการคงสมาชิกภาพต่อไปได้โดยไม่เดือดร้อน พร้อมทั้งแจ้งให้ศูนย์ประสานงานได้ไปต่อยอดสะพานบุญด้วยการเชิญชวนสมาชิกของสหกรณ์ฯ ที่มีคุณสมบัติให้มาสมัครเป็นสมาชิก สสธท. ล้านที่ 1 กสธท. ล้านที่ 2 ล้านที่ 3 และล้านที่ 4 โดยหากเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท
✨✨✨✨✨✨
💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4″💎