สสธท. “เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” 💎 สสธท.และ กสธท. และศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน 5 ราย เ

วันอาทิตย์ ที่ 30 มีนาคม 2567 สสธท. นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม /ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ สสธท. และ กสธท. มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท. ) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาศูนย์ประสานงาน 9 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ