Category Archives: กิจกรรมของ สสธท.

กิจกรรมของ-สสธท.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท. ) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาศูนย์ประสานงาน 9 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ

✨สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 9 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ ร่วมทำบุญครบรอบวันก่อตั้ง✨💎 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ สสธท. เข้าร่วมพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 13 ปี✨

ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สมาคม สสธท. ประธานกรรมการ กสธท. ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

บรรยายพิเศษในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง จำกัด วันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567